ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2560 BC – 8872

270.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2560 BC – 8872

สารบัญ

Øประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่                                               

Øหลักการบริหารงานบุคคล

Øการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

            êเจาะข้อสอบ การบริหารและทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

            êเจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

            êเจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

            êเจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.

            êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.

            êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.

Øความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ

Øความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ

Øความรู้เกี่ยวกับ Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.