ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการภูมิสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ออกใหม่ 2560 BC – 8988

250.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการภูมิสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ออกใหม่ 2560 BC – 8988

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม     

    êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

Øความรู้เกี่ยวกับงานรังวัด

Øความรู้เกี่ยวกับการรังวัดด้วยดาวเทียม GPS

Øความรู้เกี่ยวกับแผนที่และการสำรวจ

Øความรู้ด้านการทำแผนที่ การทำข้อมูลด้านแผนที่  ระบบพิกัดแผนที่ และมาตรส่วนของแผนที่

Øการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ

Øระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์                                                                                                                                      

      êเจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

      êเจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

      êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      êแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484

      êแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      êแนวข้อสอบ พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม

      êแนวข้อสอบรวม

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.