ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกใหม่ 2560 BC-9008

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกใหม่ 2560 BC-9008

สารบัญ

***หมวดวิชาภาษาไทย

          êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 1.

          êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 2.

          êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 3.

          êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 4.

          êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย  ชุดที่ 5.

***หมวดวิชาวิทยาศาสตร์

          êเจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.

          êเจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.

          êเจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.

          êเจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.

          êเจาะข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.

***หมวดวิชาคณิตศาสตร์

           êเจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 1.

              êเจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2.

     êเจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 3.

              êเจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 4.

              êเจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 5.

***หมวดวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                   

              êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

              êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

              êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.

              êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.

              êเจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.