ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ออกใหม่

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ออกใหม่

สารบัญ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ

พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

                êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลว่าด้วยพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  1.

                êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่  2.

                êเจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

                êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

                êเจาะข้อสอบรวม ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหาและการสรุปเหตุผล

                êเจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                    

                êเจาะข้อสอบ การบริหารและทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

                êเจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

                êเจาะข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2

 

 

               

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.