ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ BC-9053

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ BC-9053

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  อำนาจหน้าที่ 

Øความรู้เกี่ยวกับการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วินัยการเงินการคลัง และการงบประมาณ

Øนโยบายรัฐบาล

Øยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

Øการจัดทำแผนงาน/โครงการ

Øระบบงบประมาณและการวิเคราะห์งบ

Øการบริหารเชิงยุทธศาสตร์

Øการวิเคราะห์

Øการวางแผน

Øการติดตามและประเมินผล

          êเจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

          êเจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          êเจาะข้อสอบ เกี่ยวกับงบประมาณ

          êเจาะข้อสอบ การเงิน การคลัง

          êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์งบประมาณ ชุดที่ 1.

          êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์งบประมาณ ชุดที่ 2.

          êเจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์งบประมาณ ชุดที่ 3.

 

 

         

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.