ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบวิศวกรโยธา กรมทรัพยากรน้ำ ใช้ได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบวิศวกรโยธา กรมทรัพยากรน้ำ ใช้ได้ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

สารบัญ

Øประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่              

Øความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ

             êเจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

Øการวิเคราะห์โครงสร้าง

Øการเขียนแบบวิศวกรรม

Øการเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

Øการออกแบบ และคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก

Øวัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ

Øการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

Øการวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง

Øการวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง

Øการบริหารโครงการก่อสร้าง

Øความรู้ด้านชลศาสตร์

Øอุทกวิทยาเบื้องต้น

Øคอนกรีตเทคโนโลยี

             êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

             êแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

             êแนวข้อสอบ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

             êแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 1.

             êแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ชุดที่ 2.

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.