ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนิติกร กรมทรัพยากรน้ำ

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนิติกร กรมทรัพยากรน้ำ

สารบัญ

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

-เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.

-เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.

-เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.

-เจาะข้อสอบกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.

-เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.

-เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.

-เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.

-เจาะข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.

-เจาะข้อสอบ กฎหมายปกครอง

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.