ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรน้ำ

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมทรัพยากรน้ำ

สารบัญ

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

การวางแผนประชาสัมพันธ์

การผลิตสื่อ                                                                                                           

การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

การเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์

ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ  งานถ่ายภาพ งานกราฟฟิก

และแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์

จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

-เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.

-เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.

-เจาะข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.