ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ BC-9244

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน กรมราชทัณฑ์ BC-9244

สารบัญ

ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่                                      

การบริหารงานราชทัณฑ์                                                                                       

ความรู้เกี่ยวกับการให้การศึกษาอบรม และฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง                                              

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวด6,7,8,9,10                    

++แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                  

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                                       

++แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                

พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2582                                                  

ประกาศกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมราชทัณฑ์                                        

++แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ ชุดที่ 1.            

++แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์และจรรยาบรรณ ชุดที่ 2.            

++แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546     

++แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง                                                    

++เจาะข้อสอบ พิเศษเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน                                                         

++รวมแนวข้อสอบเกี่ยวกับราชทัณฑ์                                                                   

เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์                                                                         

++แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์                                                 

++แนวข้อสอบ หลักการบริหารงานราชทัณฑ์                                       

++แนวข้อสอบ ด้านกฏหมาย                                                                                     

++แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์                                                              

++เจาะข้อสอบ ความรู้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.