ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบตำแหน่งการเงิน นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย BC-9237

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบตำแหน่งการเงิน นายทหารสัญญาบัตร กองบัญชาการกองทัพไทย BC-9237

สารบัญ

ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ อำนาจหน้าที่     ค่านิยม                   

++ข้อสอบรวม วิชาคณิตศาสตร์                                                                                  

++ข้อสอบรวม วิชาภาษาไทย                                                                                     

++ข้อสอบรวม วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                  

++ข้อสอบรวม วิชาสังคมศึกษา                                                                                   

++ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                                                                     

++ข้อสอบรวม ความรู้ทั่วไป                                                                             

ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                                                            

การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                 

ความรู้ด้านงบประมาณ                                        

ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                    

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS        

++แนวข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน                    

++เจาะข้อสอบ การเงิน ชุดที่ 1.                        

++เจาะข้อสอบ การเงิน ชุดที่ 2.                                                                                 

       

                                     

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.