ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งการเงินและงบประมาณ นายทหารประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งการเงินและงบประมาณ นายทหารประทวน กองบัญชาการกองทัพไทย

สารบัญ

++ประวัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ค่านิยม                   

-ข้อสอบรวม วิชาคณิตศาสตร์

-ข้อสอบรวม วิชาภาษาไทย

-ข้อสอบรวม วิชาภาษาอังกฤษ

-ข้อสอบรวม วิชาสังคมศึกษา

-ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

-ข้อสอบรวม ความรู้ทั่วไป

++ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน

++การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน

++ความรู้ด้านงบประมาณ

-เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 

-แนวข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน

-เจาะข้อสอบ การเงิน ชุดที่ 1.

-เจาะข้อสอบ การเงิน ชุดที่ 2.

       

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.