ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

ชุดปราบเซียนภาษาอังกฤษภาค ก.กพ. ความรู้ความสามารถทั่วไป BC-9084

250.00 ฿

คำอธิบาย


ชุดปราบเซียนภาษาอังกฤษภาค ก.กพ. ความรู้ความสามารถทั่วไป BC-9084

สารบัญ

ส่วนที่  1 ภาคไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)

*คำสรรพนาม  (Pronouns)

*คำนำหน้าคำนาม

* ความสอดคล้องของประธานและคำกริยา (Agreement of Subject and Verb)

*การใช้ Verb to have  พร้อมเจาะข้อสอบ

* การใช้กริยาช่วย  (Helping Verb)  พร้อมเจาะข้อสอบ

*การใช้กริยาไม่แท้ (Non-Finite Verbs)

*การใช้คำคุณศัพท์  (Adjective)                                                                                       

*การใช้คำคุณศัพท์ ในรูป Participle – ed, -ing

*การเปรียบเทียบคุณศัพท์

*การใช้คำกริยาวิเศษณ์  (Adverb)

*การใช้ 12 Tenses

*การใช้ If –Clause แสดงเงื่อนไข

*กลุ่มสมมติ (Subjunctive Clauses) as if หรือ wish

*กลุ่มกริยายกเว้นตอบกริยาช่องที่ 1 ไม่ผัน

*การใช้รูปถูกกระทำ (Passive Construction)

*การใช้ Question-Tags

*การใช้ คำบุพบทและสำนวน (Prepositions and Idioms)

*คำที่มักใช้สับสนกัน (Word Choice)

*คำที่มีรูปเหมือนกัน (Word Families)

*การใช้ to get/to be used to / too……to/enough to/ so….that/such….that

 

ส่วนที่ 2  การสนทนา (Conversation)

*สรุปการถาม – ตอบในการสนทนาตามสถานการณ์ต่าง  ๆ                     

*เจาะแนวข้อสอบการสนทนาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ชุดที่ 1

*เจาะแนวข้อสอบการสนทนาตามสถานการณ์ต่าง ๆ  ชุดที่ 2

ส่วนที่ 3  การใช้คำศัพท์  (Vocabulary)

*เจาะแนวข้อสอบภาคคำศัพท์  ชุดที่ 1

*เจาะแนวข้อสอบภาคคำศัพท์  ชุดที่ 2

*เจาะแนวข้อสอบภาคคำศัพท์  ชุดที่ 3

*เจาะแนวข้อสอบภาคคำศัพท์  ชุดที่ 4

ส่วนที่  4  การอ่านบทความ (Reading Passages)

*การถามในลักษณะของบทความเนื้อเรื่อง พร้อมเจาะแนวข้อสอบเนื้อเรื่อง

  • เจาะข้อสอบภาคสนามไวยากรณ์ (Grammar) ชุดที่ 1 224
  • เจาะข้อสอบภาคสนามการสนทนา (Conversation)
  • เจาะข้อสอบภาคสนามคำศัพท์ (Vocabulary)
  • เจาะข้อสอบภาคสนามการอ่านจดหมาย (Letter)
  • เจาะข้อสอบรวม ชุดที่ 1 251
  • เจาะข้อสอบรวม ชุดที่ 2
  • เจาะข้อสอบรวม ชุดที่ 3

เจาะข้อสอบรวม ชุดที่  4

Facebook Comments

Cart
Your cart is currently empty.