ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมเจ้าท่า

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมเจ้าท่า

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง                                                                  

*เจาะข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน

*การจัดทำรายงานทางการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน

-เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1

-เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2

-เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3

– เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่ม

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

– เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

                                 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.