loader-image
10% OFF

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ/เสมียน กองทัพอากาศ ออกใหม่ปี 2561 BC-9756

234.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ/เสมียน วิชาพิ้นฐานความรู้เฉพาะตำแหน่ง  กองทัพอากาศ ออกใหม่ปี 2561 BC-9756

 

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ ยุทธศาสตร์            

เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิปะโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2560

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ

*การใช้วัสดุสำนักงาน การจัดการสำนักงาน

เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1.

เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่  2.

เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension)

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์

เจาะข้อสอบ งานธุรการ

 

     

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.