ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบกลุ่มวิทยาศาสตร์ กองทัพอากาศ ออกใหม่ปี2561 BC-9763

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบกลุ่มวิทยาศาสตร์ กองทัพอากาศ ออกใหม่ปี2561 BC-9763

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ

*แคลคูลัสขั้นพื้นฐาน  พร้อมแนวข้อสอบ

*สถิติ                                                                                                                             

เจาะข้อสอบ ฟิสิกส์

เจาะข้อสอบ เคมี

เจาะข้อสอบ ชีววิทยา

*ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา พร้อมแนวข้อสอบ                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับปรสิตวิทยา

*ความรู้เกี่ยวกับจุลชีววิทยา

*ความรู้เกี่ยวกับโภชนวิทยา

*การสาธารณสุขทั่วไป

*ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต

*ความรู้เกี่ยวกับ อนามัยครอบครัว การวางแผนครอบครัว และการพัฒนาสุขภาพ

*ความรู้เกี่ยวกับประชากรศาสตร์

*ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ

*การสาธารสุขระหว่างประเทศ และการจัดการด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน

เจาะข้อสอบ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

-เจาะข้อสอบ ด้านสาธารณสุข

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.