ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร BC-9770

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร BC-9770

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์ การบริหารงาน 

*พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2534

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.

*ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวางแผน

*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดกลยุทธ์ การกำหนดตัวชี้วัด

*การบริหารแผนและโครงการ

*การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ

*การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนงานโครงการ

*การกำหนดนโยบาย การตัดสินใจของผู้บริหาร               

เจาะข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

 

    

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.