loader-image
10% OFF

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร BC-9770

234.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร BC-9770

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์ การบริหารงาน 

*พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. 2505

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. โรงรับจำนำ พ.ศ. 2505

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

*ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2534

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) ชุดที่ 2.

*ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวางแผน

*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การกำหนดกลยุทธ์ การกำหนดตัวชี้วัด

*การบริหารแผนและโครงการ

*การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ

*การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนงานโครงการ

*การกำหนดนโยบาย การตัดสินใจของผู้บริหาร               

เจาะข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

 

    

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.