ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมชลประทาน

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ภารกิจ โครงสร้าง          1

เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                         7

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                    21

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  30

*พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554                                                    33

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544                            50

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                                                                     53

*ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                                       65

*ความรู้เรื่องการพัฒนาโปรแกรม                                                                                     74

*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                                                                                      88

*ความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล                                                                               126

*ความรู้เกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ                                                         132

เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                         142

เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                         165

เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.     191

เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.     215

          êเจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.                                                                         228

เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 6.                                                                         242

เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 7.                                                                         250

แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน                                                                      253

         

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.