ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ออกใหม่

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ออกใหม่

สารบัญ

+ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง        1

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                 5

+พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552                                               17

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                      22     

เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                 25

สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญา                                              36

สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                          98

สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                 150

สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                            202

เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                        252

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.