loader-image
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ออกใหม่ 2561

234.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ออกใหม่ 2561

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ อำนาจหน้าที่                                  

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

*ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

*ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

ถาม- ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP

**ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

*การตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ

*การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา

*การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา

*การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา

*การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ

*การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษ

เจาะข้อสอบความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบรวม

เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

 

         

     

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.