ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค BC-30123

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักตรวจสอบภายใน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค BC-30123

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา

*แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566

*พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503

*มาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใสนของส่วนราชการ พ.ศ. 2555

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551

*การบริหารความเสี่ยง

*การตรวจสอบภายใน                                                                                                  

*เทคนิคการตรวจสอบภายใน

*การควบคุมภายใน

*การตรวจสอบการบริหาร

*การบริหารงบประมาณ                                                                                                         

*การบริหารทางการเงิน

Øการบริหารทรัพยากรมนุษย์

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

  –เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 

  –เจาะข้อสอบ การจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์

  –เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1.

  –เจาะข้อสอบ การตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2.

  –เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.