ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกใหม่ปี61 BC-30031

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกใหม่ปี61 BC-30031

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้าง

*แผนยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557-2566

*ความรู้เกี่ยวกับบัญชี                                                                                                 

*การวางระบบบัญชี                                                                                                   

*การจัดทำงบประมาณ                            

*การวิเคราะห์งบประมาณ              

*การจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษ

  –แนวข้อสอบ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                                                                   

  –แนวข้อสอบ การเงินการบัญชี                                                                                  

  –เจาะข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน                                                                               

  –เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำส่ง

เงินจากคลัง พ.ศ. 2551

  –เจาะแนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  –เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  –เจาะข้อสอบ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

  –เจาะข้อสอบ บัญชีเพิ่มเติมชุดที่ 1.

  –เจาะข้อสอบ บัญชีเพิ่มเติมชุดที่ 2.

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.