ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร BC-30185

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร BC-30185

สารบัญ

*ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ 

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

-เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 

*ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง

พ.ศ. 2544 

-แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณ

และการคลัง พ.ศ. 2544 

-แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ 

*ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร 

-เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 1. 

-เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 2. 

-เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 3. 

-เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 4. 

-เจาะข้อสอบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของ

ประเทศไทยและต่างประเทศ 

-เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ 

-เจาะข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary) 

-เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension) 

-เจาะข้อสอบรวม 

-แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.