loader-image
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร BC-30185

234.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากร BC-30185

สารบัญ

*ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ 

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

-เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 

*ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง

พ.ศ. 2544 

-แนวข้อสอบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณ

และการคลัง พ.ศ. 2544 

-แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ 

*ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร 

-เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 1. 

-เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 2. 

-เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 3. 

-เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร ชุดที่ 4. 

-เจาะข้อสอบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของ

ประเทศไทยและต่างประเทศ 

-เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ 

-เจาะข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary) 

-เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension) 

-เจาะข้อสอบรวม 

-แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.