ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-4034 คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมที่ดิน

260.00 ฿

BC-4034 คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมที่ดิน

รหัสสินค้า: BC-4034 คู่มือ+ข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมที่ดิน หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือ + ข้อสอบ
เจ้าพนักงานการเงิน
กรมที่่ดิน

ประกอบด้วย

ความรู้เกี่ยวกับบัญชี
– เจาะข้อสอบแนวข้อสอบการบัญชี
– เจาะข้อสอบการบัญชีการเงิน
– เจาะข้อสอบการวิเคราะห์งบการเงิน
– พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เจาะข้อสอบ
– ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– เจาะข้อสอบ
– ระเบียบการเบิกจ่ายเงินคงคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
– เจาะข้อสอบ
– พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
– เจาะข้อสอบ
– พระราชกฤษฎีการสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523
– เจาะข้อสอบ
– พระราฃกฤษฎีการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
– ะจาเข้อสอบ

– พระราชกฤษฎีการค่าเช่าบ้านราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
– เจาะข้อสอบ
– ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520
– เจาะข้อสอบ
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเลกทรอนิกส์ (GFMIS)
– ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
– เจาะข้อสอบ

ราคา พิเศษ 260 บาท
จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.