loader-image
10% OFF

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค BC-30376

243.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมควบคุมโรค BC-30376

สารบัญ

*ประวัติกรม ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  โครงสร้าง                       

เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

*ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ.2560 – 2579)

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

เจาะข้อสอบ ด้านสาธารณสุขศาสตร์และระบาดวิทยาเบื้องต้น

*การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์

*กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

*การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ

*การนิเทศน์งานและการติดตามประเมินผล

*การบริหารความเสี่ยง

เจาะข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

เจาะข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

เจาะข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

           

           

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.