loader-image
10% OFF

คู่มือสอบบุคลากร กรมบัญชีกลาง ออกใหม่ปี 2561

234.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบบุคลากร กรมบัญชีกลาง ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ  โครงสร้าง

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

*การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

*การวิเคราะห์และวางแผนงาน

*การประสานงาน                                                                                                       

*การจัดการองค์การ                                                                                                    

-เจาะข้อสอบ การวิเคราะห์ การวางแผนงาน การประสานงาน การจัดการองค์การ

-เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ

*การบริหารราชการ                                                                                                    

*แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง                                                                                  

-เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

-เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

-เจาะข้อสอบ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1.

-เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2.

– เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 3.

     

 

 

 

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.