ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบ นายทหารประทวนชาย-หญิง กรมการเงินทหารบก ออกใหม่ปี 2561

234.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบ นายทหารประทวนชาย-หญิง กรมการเงินทหารบก ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น

-เจาะข้อสอบบัญชี

*เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

-เจาะข้อสอบ เศรษฐศาสตร์

*วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

-เจาะข้อสอบรวม

*วิชาภาษาไทย

-เจาะข้อสอบ ภาษาไทย  ชุดที่ 2. แยกเป็นเรื่องๆ     

-ข้อสอบเรื่องการสะกดคำ

-ข้อสอบเรื่องการอ่านคำ

-ข้อสอบความหมายของคำและกลุ่มคำ

-ข้อสอบการใช้คำราชาศัพท์

-ข้อสอบโวหารภาพพจน์                                                                            

-ข้อสอบโวหารการเขียน

-ข้อสอบสำนวน สุภาษิต คำพังเพย

-ข้อสอบการอ่านจับใจ

-ข้อสอบเรื่องการสรุปความ

-ข้อสอบเรื่องการตีความ

-ข้อสอบเรื่องการทำความเข้าใจบทความ

*วิชาภาษาอังกฤษ                       

-เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

-เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

-เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.

*ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555

-เจาะข้อสอบ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555

-เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

         

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.