10% OFF

คู่มือสอบ รหัสตำแหน่ง 109 นายทหารเทคนิค แผนกภาพถ่ายดาวเทียม กองกิจการอวกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

234.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบ รหัสตำแหน่ง 109 นายทหารเทคนิค แผนกภาพถ่ายดาวเทียม กองกิจการอวกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ

*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านดาวเทียม                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายสารสนเทศ                                                                        

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนที่

*ความรู้เกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ (RS, GPS,GIS)

*การใช้งานโปรแกรม Map Window GIS

แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับแผนที่

แนวข้อสอบความรู้ด้านสารสนเทศ ชุดที่ 1.

แนวข้อสอบความรู้ด้านสารสนเทศ ชุดที่ 2.

แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

                                     

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.