ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนิติกร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปี2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนิติกร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ปี2561

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบกฎหมายปกครอง

*เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.