ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักบัญชี4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30604

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักบัญชี4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30604

สารบัญ

*ประวัติการประปา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่

*ความรู้ด้านการเงินและบัญชี บัญชีทั่วไป

*ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

*บัญชีต้นทุน

*การจัดทำงบการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านด้านการเงิน 

*การออกแบบและการวางระบบบัญชี

*งบประมาณ

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ. 2502  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2557

*จริยธรรม และความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพของนักบัญชี

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.

*เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.