ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบบุคคลากร 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30635

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบบุคคลากร 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30635

สารบัญ

*ประวัติการประปา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ 

*ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร

*ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

*ความรู้ด้านสมรรถนะความสามารถ การสร้างและพัฒนาระบบ (Competency Based HRM)

*การประเมินค่างาน

*การวิเคราะห์งาน

*การประเมินผลบุคคล

*การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

*การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง

*การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร

*การบรรจุและการแต่งตั้ง

*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

*การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

*การออกจากงาน

*การคุ้มครองระบบคุณธรรม

*เจาะข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล

*เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 3.

*เจาะข้อสอบ บุคลากร ชุดที่ 4.

        

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.