ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ออกใหม่ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ออกใหม่ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา ภารกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์

*เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

*เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

*เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

*การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ

*การติดตามประเมินผล

*เจาะข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.