ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

*เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป

*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.