ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ อำนาจหน้าที่                                  

*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาล พ.ศ. 2527

*นโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรม

*ความรู้ด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

*ความรู้ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ

*ความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

*ความรู้เกี่ยวกับอ้อย การปลูก ขยายพันธ์

*ความรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล                                                 

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ 

*แนวข้อสอบรวม นักวิชาการอุตสาหกรรม

*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

     

     

     

 

         

         

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.