ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ปี 2561 BC-30864

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ปี 2561 BC-30864

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ นโยบาย                                          

*พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560  

*ความรู้เกี่ยวกับ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน

*เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

*ความรู้เกี่ยวกับ Internet

* Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ

* Microsoft  Excel พร้อมแนวข้อสอบ

* Microsoft  PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ

* Microsoft  Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ

*เจาะข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์

*เจาะข้อสอบ งานธุรการ

*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

   

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.