ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนิติกร 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนิติกร 3 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ปี 2561

สารบัญ

*ความเป็นมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                                                          

*เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป

*เจาะข้อสอบวิชาภาษาไทย

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ

*พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2560

*การจัดทำร่างสัญญา                                                                                                 

*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

 

 

 

 

     

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.