ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปี 2561

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย

*ความรู้ด้านกฏหมายมหาชน

*แนวข้อสอบ กฎหมาย มหาชน

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

*แนวข้อสอบ พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

*พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551

*ความรู้ด้านกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

*พันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

*กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

*กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

*ความรู้เกี่ยวกับกลไกการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

*ความรู้ด้านกระบวนการจัดทำข้อกฎหมายในประเทศไทย                                                            

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ 

*เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.