ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การตลาด กรมธนารักษ์ ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่การตลาด กรมธนารักษ์ ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์                                                         

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*เจาะข้อสอบ การเมืองเศรษฐกิจ และสังคม ในเหตุการณ์ปัจจุบัน

*ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านการตลาด ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านการตลาด ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านบัญชี ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านบัญชี ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านการบริหาร ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านการบริหาร ชุดที่ 2.

     

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.