ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและพัฒนา) กรมวิชาการเกษตร ปี2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยและพัฒนา) กรมวิชาการเกษตร ปี2561

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ อำนาจหน้าที่   

*ความรู้ด้านการเกษตร

*การจัดการผลผลิตพืช

*ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช

*การวิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจและพืชตามแนวนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*การเกษตรยั่งยืน

*ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

*พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542

*พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518

*พระราชบัญญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550

*พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

*พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3  พ.ศ. 2551

*เจาะข้อสอบการเกษตร ชุดที่  1.

*เจาะข้อสอบการเกษตร ชุดที่  2.

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.