ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบ นิติกร สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบ นิติกร สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

*พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะพ.ศ. 2548

 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

*เจาะข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

*เจาะข้อสอบ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

*เจาะข้อสอบ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

*เจาะข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

   

   

   

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.