ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบพนักงานพัสดุ 3 การไฟฟ้านครหลวง กฟน ปี 2561 BC-31144

Original price was: 250.00 ฿.Current price is: 225.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบพนักงานพัสดุ 3 การไฟฟ้านครหลวง กฟน ปี 2561 BC-31144

สารบัญ

*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) เจาะข้อสอบรวม พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ

*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์

*ความรู้ทางด้านทัศนคติหรือเจตคติ (Attitude) พร้อมบททดสอบ

*การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality Test)

*การวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal)

*ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ของการไฟฟ้านครหลวง

*พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*เจาะข้อสอบ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานพัสดุ พ.ศ. 2543

*แนวถาม-ตอบ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP

*แนวข้อสอบความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ

     

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.