ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบัญชี

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบัญชี

สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม

*เจาะข้อสอบรวม ความสามารถทั่วไป                                   

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*หลักการบัญชี และการบันทึกรายการทางบัญชี

*การจัดทำรายงานทางการเงิน และวิเคราะห์งบการเงิน

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560  

*เจาะข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

*เจาะข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน

*เจาะข้อสอบบัญชีชุดที่ 1.

* เจาะข้อสอบบัญชีชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบบัญชีชุดที่ 3.

         

     

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.