ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2561

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย

*ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

*ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย

*จรรยาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

*ข้อบังคับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2557

*พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556

*พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*ความรู้ด้านระบาดวิทยาและหลักสถิติเบื้องต้น

*การดำเนินงานกับเครือข่ายและเขตสุขภาพ

*การคิดวิเคราะห์และการวางแผนการดำเนินงานผ่านแผนงาน โครงการ

ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพ

*หลักการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

*แนวข้อสอบ ระบาดวิทยา

*แนวข้อสอบรวม นักวิชาการสาธารณสุข

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.