ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561

สารบัญ

*วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย หน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้าง           

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ชุดที่  1.

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ชุดที่  2.

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*หลักการ/แนวคิด แนวปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล

*การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

*กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและการบริหารกำลังคนภาครัฐ

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

*การบริหารแผนงานและโครงการ

*แนวข้อสอบ การวางแผนและบริหารโครงการ

*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

*ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล         

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.