ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักวิชาการขนส่ง (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี) กรมเจ้าท่า ปี 2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการขนส่ง (ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี) กรมเจ้าท่า ปี 2561

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ นโยบาย โครงสร้าง

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521

*ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ

และการจ่ายเงินสินบนรางวัล พ.ศ. 2548

*แนวข้อสอบ ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ

และการจ่ายเงินสินบนรางวัล พ.ศ. 2548

*ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการสำหรับการขอรับหนังสือรับรอง

ขีดความสามารถของอู่เรือ พ.ศ. 2547

*ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีว่าด้วยการปฏิบัติราชการสำหรับการชำระค่าธรรมเนียม

พิเศษ พ.ศ. 2547

*ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองความปลอดภัยในการใช้แพ

ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2551

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

*ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์นาวี

*ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์

*ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

*ความรู้เกี่ยวกับกิจการขนส่งทางทะเล      

*ความรู้เกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย  

*แนวข้อสอบ  ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

*แนวข้อสอบรวม นักวิชาการขนส่ง

 

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.