ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยพณิชยการบางนา

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยพณิชยการบางนา

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับวิทยาลัยพณิชยการบางนา                          

*พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา

และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ฉบับที่ 8

พ.ศ. 2558

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพ

*นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

*นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

*การบริหารจัดการ แผนงาน โครงการ

*การบริหารงานสำนักงาน และงานเลขานุการ

*การประสานงานและการบริการ

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน

*แนวข้อสอบ การบริหารงานสำนักงาน

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

*แนวข้อสอบ การใช้คอมพิวเตอร์

*แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร

*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ ข่าวสารบ้านเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน

                  

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.