ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า OTCC BC-31366

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า OTCC BC-31366

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม อำนาจหน้าที่                      

##วิชาความสามารถ 50 คะแนน

*แนวข้อสอบ ความสามารถด้านเหตุผล และด้านความจำ

*แนวข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์

##วิชาความรู้ 50 คะแนน

*พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2. 

วิชาเฉพาะตำแหน่ง

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

*การบริหารภาครัฐแนวใหม่

*เจาะข้อสอบนักจัดการงาน 4 ชุด

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.