ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

สารบัญ

*เจาะข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป

*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

*ระบบสารสนเทศและการพัฒนาระบบสารสนเทศ

*การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

*การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์

*การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

*ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป

*ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

*ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.    

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.