ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนักบริหารงาน การประปานครหลวง (กปน.) ปี 2561 BC-31632

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนักบริหารงาน การประปานครหลวง (กปน.) ปี 2561 BC-31632

สารบัญ

*หลักการบริหารจัดการ                                                                                      

*การเขียนหนังสือราชการ                                                                                             

*การบริหารสำนักงานสมัยใหม่

*การบริหารงานจัดการทั่วไป

*การจัดทำแผนงาน

*งบประมาณ

*การจัดซื้อจัดจ้าง

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ

*การควบคุมภายใน

*การบริหารความเสี่ยง

*แนวข้อสอบ การควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง

*การอ่านจับใจความ  การสรุปความ  และการนำเสนอรายงาน

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS)

*ระบบปฏิบัติการ windows ซอฟแวร์

*การจัดการฐานข้อมูล

*การจัดทำและปรับปรุง Website

*การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

*การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ข้อมูลระบบเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์

*ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office

*Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ

*Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ

*Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ

*ความรู้ด้าน Graphic/Database/Web Application

*จรรยาบรรณวิชาชีพ                                                                                                  

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

*แนวข้อสอบ ด้านการบริหารจัดการ

*แนวข้อสอบ การบริหารงาน ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ การบริหารงาน ชุดที่ 2.

 

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.