ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบนิติกร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT. ปี 2561

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนิติกร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) MRT. ปี 2561

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ รฟม.                                                                                       

*แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

*พระราชบัญญัติ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530

*แนวข้อสอบ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะนิติกรรมสัญญา

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

   

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.