ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คุู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์ ปี 2561

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คุู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมปศุสัตว์ ปี 2561

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

*นโยบายรัฐบาล

*นโยบายประเทศไทย 4.0

*ระบบราชการ 4.0

*ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

*มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 –2561)

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

*การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล

*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

*เจาะข้อสอบ  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล

*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.

*การใช้โปรแกรม Microsoft Office

*Microsoft  Word พร้อมแนวข้อสอบ

*Microsoft  Excel พร้อมแนวข้อสอบ

*Microsoft  PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ

*Microsoft  Outlook Express พร้อมแนวข้อสอบ

*การใช้งานอินเทอร์เน็ต

*เจาะข้อสอบ ความรู้ภาษาอังกฤษ

 

   

 

                                                                                                                                     

     

     

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.